Privacy

PRIVACYVERKLARING
Juli 2017

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over ons
www.valentijnsmsjes.nl wordt beheerd door Bogle.nl.
Bogle.nl is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gebruikt voor de diensten van deze website de naam Valentijnsmsjes.
Onze gegevens zijn:
Bogle.nl
Bunschotenstraat 73
5043 BB Tilburg
KvK: 50412930

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u ons contactformulier invult, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u aan ons zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Naam;
• E-mailadres.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
• Om contact met u op te nemen naar aanleiding van het bericht dat u middels het contactformulier aan ons verzonden heeft.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Om de sms te kunnen versturen, worden uw gegevens doorgegeven aan Messagebird. Meer informatie over het beleid van Messagebird leest u hier: [https://www.messagebird.com/nl/privacy].

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Advertentiecookies
Met uw toestemming worden, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google op uw apparatuur geplaatst. Deze cookies (AdSense en DoubleClick) zorgen ervoor dat niet telkens dezelfde advertenties aan jou worden getoond en zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Deze cookies komen van Google. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier: [https://www.google.com/policies/technologies/ads/].

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier [http://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/privacyoverview.html] vinden.

Social media buttons
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen.
Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Om het delen van informatie via deze social media kanalen mogelijk te maken, wordt de AddThis cookie geplaatst. Meer informatie over het privacybeleid van AddThis vindt u hier: [http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy].

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij onder andere de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
• Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
• Twitter: [https://twitter.com/privacy]
• Youtube en Google: [https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/]
• LinkedIn: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]

Cookies uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze website zult u geregeld affiliate links naar externe websites aantreffen. Door op een affiliate link te klikken gaat u naar een website buiten www.valentijnsmsjes.nl. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
We bewaren de gegevens maximaal 2 weken.
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Uw rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Een recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u een recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u ons een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via [e-mailadres].

Wij willen u erop wijzen dat wij geen invloed hebben op het gebruik van cookies door de social media waarvan wij buttons plaatsen of de externe websites waarnaar wij doorlinken. Ook de gegevens die door middel van Google Analytics worden verkregen zijn niet herleidbaar tot een individu.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.